produkty do lean

Rozwój przemysłu spowodował, iż konieczne stały się modyfikacje w koncepcjach kierowania zakładami produkcyjnymi oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean manufacturing to jedna z takich planów. Jej zadaniem jest zmaksymalizowanie efektywności czynności produkcyjnych w określonym zakładzie. Jak nietrudno można zgadnąć, zamysł ten wywodzi się z Kraju Kwitnącej Wiśni, często odwołującej się do szeroko rozumianego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z ograniczeniem do minimum wszelkich czynności podejmowanych w toku produkcji, a równocześnie całkowicie niepotrzebnych. lean Najistotniejszym celem lean managment jest zatem zlikwidowanie marnotrawienia zarówno w wymiarze siły roboczej jak i eksploatowanych surowców. Wdrożenie metod lean management daje szansę uzyskania takich rezultatów, jak poprawa produktywności oraz jakości wytworów. Także stosunki wzajemne w zakładzie z reguły ulegają poprawie. Jest to związane z lepszą komunikacją. Co nie bez znaczenia techniki z zakresu lean management mogą być wykorzystywane w każdym zakładzie, obojętne z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej wielkości. To, co jest priorytetem to sprawność ocenienia, które czynności są niepotrzebne dla firmy.

Post Author: admin