produkty wspierające lean

Dynamiczny rozwój przemysłu sprawił, iż niezbędne stały się zmiany w formach zarządzania firmami oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean manufacturing to jedna z takich planów. Jej zadaniem jest zmaksymalizowanie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w danym zakładzie. Jak nietrudno można wydedukować, koncepcja ta ma swoje korzenie w Kraju Kwitnącej Wiśni, często odwołującej się do szeroko pojętego minimalizmu. Prekursorem tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z minimalizowaniem wszelkich czynności wykonywanych w toku produkcji, a jednocześnie całkowicie zbędnych. Najważniejszym celem „szczupłego zarządzania” jest zatem zmniejszenie trwonienia zarówno w odniesieniu do siły roboczej jak i eksploatowanych materiałów. Skorzystanie z form działania lean management daje szansę uzyskania takich efektów, jak zwiększenie produktywności oraz jakości wyrobów.
o lean
Także stosunki wzajemne w przedsiębiorstwie zwykle poprawiają się. Jest to związane z efektywniejszą komunikacją. Co interesujące techniki z zakresu lean management mogą być stosowane w każdym zakładzie, obojętne z jakiej branży oraz jakiej rozmiarów. To, co jest priorytetem to umiejętność dokonania oceny, które procesy nie przynoszą korzyści dla firmy.

Post Author: admin

Dodaj komentarz